Light a Candle | View All Burning Candles

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
Virtual Candle
:crystalc:
Name: Y S Rajasekhar
Date: 10 Feb 16 05:09pm
Virtual Candle
:rsc: Pray for us my Lord :rsc:
Name: John Doe
Date: 10 Feb 16 12:17am
Virtual Candle
:longc: for Ian Murdock - Debian founder and great programmer... Thank You about your lovely Linux distro! It's my favorite Linux OS. With your Debian, we rediscovered the Linux world.
R.I.P.
Name: Evgeni Toshev
Date: 08 Feb 16 07:18am
Virtual Candle
:smallc:
Name: Roskhill House
Date: 31 Jan 16 06:52pm
Virtual Candle
В памет на татко и Ники
Name: Djeina
Date: 27 Jan 16 01:37am
Virtual Candle
Господи Иисусе Христе, сине Божий, смили се над мене, грешния. Моля те благослови този сайт и помагай на молещите се тук. Амин
Name: Молитва
Date: 27 Jan 16 01:35am
Virtual Candle
Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин.
Name: ети
Date: 27 Jan 16 01:30am
Virtual Candle
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Amen
Name: Lord's Prayer
Date: 27 Jan 16 01:27am
Virtual Candle
:candle: :redc: :longc: :smallc: :crystalc: :2c: :rsc:
Name: Eti
Date: 27 Jan 16 01:25am

149 candles